Еврофинансирането за иновации се увеличава


През следващата година се очаква да започне и нова процедура – за стимулиране развитието на иновативни клъстери.Наследникът на една от най-важните за бизнеса през предходния планов период оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.” (ОП РКБИ) през настоящия вече е с ново име – “Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020 г.” (ОПИК). Важна причина за това е все по-добре осъзнаваната полза от иновациите като основа и много необходим стимул за…
Източник тук.

Още

Leave a Comment