Проф. д-р Петко Салчев: В началото имаше много пропуски при подготвянето на досиетата


Индустрията, пациентите и експертите смятат, че основният проблем в работата на комисията е забавянето на процеса, на какво се дължи това, по какъв начин самата комисия трябва да влезе в ролята си на оценяващ орган, а не да оставя това на подкомисиите?
– Според изискванията на Наредба №9 срокът за решение на комисията от момента на подаване на документи от притежателя на разрешение за употреба до крайния резултат е 90 дни – един от най-кратките срокове в ЕС. Забавяне има само в няколко…
Източник тук.

Още

Leave a Comment