Държавният БЕХ е на загуба през миналата година


21 112 са служителите в държавните енергийни фирми, обединени в БЕХ.Най-големият холдинг в страната като приходи и персонал – държавният “Български енергиен холдинг” (БЕХ) има консолидирана загуба от 77.5 млн. лв. за 2016 г. Предходната година гигантът е бил на печалба от 137 млн. лв. От публикувания отчет на дружеството в Търговския регистър се вижда, че минусът е по две линии: първата е по-малко приходи заради ниските цени на електроенергията и природния газ, а втората – разходите за…

Източник тук.

Още

Leave a Comment