Инвестиции за бизнеса по Програмата за селските райони през 2018 г.


Авторът Ива Александрова е мениджър “Проекти европейски програми” в “Елана инвестмънт”, член на БАКЕП През миналата година от всички обявени в програмата мерки беше отворена само подмярка 14 “Хуманно отношение към животните”.Най-очакваните мерки
– Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти – очаква се да бъде отворена до края на януари, бюджет 100 млн. евро

– Финансиране на неземеделски дейности в селските райони – заложен прием за периода април – юни, бюджет…

Източник тук.

Още

Leave a Comment