Преките инвестиции нарастват с 46 млн. евро през февруари


Чуждите вложения в българската икономика нарастват през февруари с 45.9 млн. евро и така достигат обща сума 204.9 млн. евро за първите два месеца на годината. Подобно на 2017 г. инвеститорите насочват към България капитал предимно под формата на дългови инструменти, които са знак за краткосрочни интереси. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Миналогодишната сметка е по-висока – за същия период преките чужди инвестиции бяха 353 млн. евро. Трябва да…

Източник тук.

Още

Leave a Comment