Къде е Третия Рим

<br id="docs-internal-guid-db7b0da3-ea70-591f-433d-1c04b82f23e7" />Русия (Москва) винаги е претендирала да бъде Третия Рим. Всъщност тя е била за известно време Втория Константинопол, свободният център на Православието, по време на Османската империя. Въпреки че вътре в Османската империя Вселенската патриаршия в Истанбул си е останала център на православието. <br /><br />Къде е днес Новият Рим и къде е Новият Константинопол?<br /><br />Новият Рим от… Източник тук.

Прочети още

Предстоят фундаментални промени за изменение на АПК

На 22.06.2017 г. бе приет на първо четене от парламента законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, предвиждащ фундаментални промени в основните принципи на административния процес, включително и по отношение на въведения миналата година административен договор. Предложените промени целят преди всичко да се ускори и модернизира административното правораздаване и да се въведе електронното правосъдие. Въпреки това обаче законопроектът се превърна в обект на… Източник тук.

Прочети още

Нова ера в правата ни при защита на личните данни

Регламентът значително разширява правата на субектите на лични данни и предвижда по-строги мерки за администраторите при обработването и защитата на тези данниОт 25 май 2018 г. започва да се прилага новият Общ регламент за защита на личните данни (т.нар. GDPR). Регламентът значително разширява правата на субектите на лични данни и предвижда по-строги мерки за администраторите при обработването и защитата на тези данни. Неизпълнението на разпоредбите на регламента е скрепено със солидни санкции,… Източник тук.

Прочети още

E-дентифицирай се

През 2016 година влезе в сила Регламент (EU) No 910/2014 (Регламент/ eIDAS) на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. Негова основна цел е изграждането на единен цифров пазар чрез улесняване на сигурна електронна идентификация и електронно удостоверяване на автентичността на съответния потребител. Националното законодателство във връзка с eIDAS… Източник тук.

Прочети още

Можем ли да сe справим с вълната от пиратски и фалшифицирани стоки

ОИСР оценява световната търговия с пиратски и фалшифицирани стоки на 461 млрд. долара.Пиратските и фалшифицирани стоки са един от най-чувствителните проблеми за търговците с успешни и наложили се на пазара продукти. Разпространението на стоки, имитиращи търговската марка на конкурент (фалшификати) или използващи непозволено интелектуален труд, защитен с авторско и сродните му права (пиратски стоки), може да доведе до тежки последствия за репутацията и приходите на добросъвестните търговци…. Източник тук.

Прочети още

Еврофинансирането за иновации се увеличава

През следващата година се очаква да започне и нова процедура – за стимулиране развитието на иновативни клъстери.Наследникът на една от най-важните за бизнеса през предходния планов период оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.” (ОП РКБИ) през настоящия вече е с ново име – “Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020 г.” (ОПИК). Важна причина за това е все по-добре осъзнаваната полза от иновациите като основа и много необходим стимул за… Източник тук.

Прочети още

Запазване правото на собственост в договорите за продажба на движими вещи

Ако неплатената част от цената е по-малко от 1/5 от общата цена на вещта, продавачът няма право да развали договора и съответно няма право да претендира предаване на вещта.Вероятно всеки от вас се е сблъсквал с въпроса за купуване на вещи на изплащане. Обикновено това се случва, когато се нуждаете от скъпоструваща вещ, която не може да платите наведнъж, но желаете да ползвате веднага. Точно тогава в магазина ви посреща усмихнат консултант, който ви пита дали се интересувате от стоки на… Източник тук.

Прочети още

Решение на Съда на ЕС изясни важни въпроси относно финансовите обезпечения

Решението на СЕС дава възможност да се структурира замяна на първоначалното обезпечено вземане с друго, напълно ново, но така че новото вземане да се ползва от обезпечение, учредено преди неговото възникване. 1. Използване на финансово обезпечение върху банкови сметки за обезпечаване на заеми в практиката на българските банки В практиката у нас Законът за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО) се използва най-често от банките за обезпечаване на заеми чрез финансово… Източник тук.

Прочети още

Ускорение по релси

Този текст е част от специалното издание на “Капитал” Транспорт, спедиция, логистика. Всички текстове по темата може да откриете тук. Това, което от години личи като тенденция в жп превозите, е свиването на дейността на държавния превозвач “БДЖ – Товарни превози” и увеличаването на работата на частните участници на пазара. През пролетта на тази година беше съобщено, че няма абсолютно никакъв интерес от страна на потенциални инвеститори за покупка на “БДЖ – Товарни превози”. Това е… Източник тук.

Прочети още

Тол-системите: по света и у нас

Този текст е част от специалното издание на “Капитал” Транспорт, спедиция, логистика. Всички текстове по темата може да откриете тук.България ще се различава съществено от другите европейски държави от обхвата на платената пътна мрежа. Докато в повечето страни платени са само между 1 и 15% от пътищата, у нас платени ще са 60%. Тол-системите са механизъм за събиране на пътни такси, като приходите от тях се използват за изграждане и поддръжка на пътища, опазване на околната среда и разходи,… Източник тук.

Прочети още